Obiščite nas na:

Video nadzor

Video nadzor

VIDEO NADZOR: NAŠ VSAKDANJI SPREMLJEVALEC, KAKO IZBRATI USTREZNO TEHNOLOGIJO

                      dahua logo Mobicom

 

Dejstvo, da nas kamere lahko danes spremljajo na vsakem koraku, je neizpodbitno. Vse prevečkrat beremo o dilemah in velikem bratu, ki nas opazuje oziroma o mejah, ki so še smiselne in dovoljene za uporabo video nadzornega sistema. Prav gotovo je vsaka kamera postavljena z določenim namenom ? v veliki meri za zagotavljanje varnosti in varovanje premoženja. In morda bi se lahko ob tej priliki vprašali, koliko življenj so rešile kamere na avtocestah, koliko kraj so preprečile in kakšen občutek varnosti ponujajo. Dejstvo je povsem preprosto ? če bi vsi živeli pošteno, potem verjetno tudi kamer in protivlomnih sistemov ne bi potrebovali, potreba po nadzoru bi bila bistveno manjša. Žal smo danes daleč od idealnih razmer in napredek tehnike pač omogoča nadzor ? povsod in vedno. Vprašanje je, kdo se shranjevanja teh informacij boji ? pošteni verjetno ne.
Video nadzorna tehnologija je v zadnjih letih dosegla izreden tehnološki napredek in razvoj. Če primerjamo slike deset let starih sistemov z današnjo tehnologijo, se lahko pohvalimo v povprečju s petkrat večjo ločljivostijo. Pri izbiri opreme video nadzornega sistema danes lahko izbramo med tremi tehnologijami: analogno, HD-SDI in IP sistemi. Vsako tehnologijo odlikujejo svoje prednosti in posebnosti, ki jih je pred nakupom dobro poznati.

Analogna tehnologija ima svojo omejitev pri ločljivosti. Kamere omogočajo ločljivosti 400.000 točk, digitalni snemalniki zapisujejo slike v ločljivosti največ D1 (704 x 576 ). Prednost je možnost snemanja slik v realnem času ? 25slik/sek na vseh kanalih analognega snemalnika, po zelo sprejemljivi ceni. Za povezavo med posameznimi elementi sistema se uporablja koaksialni kabel, kamere seveda potrebujejo tudi napajanje. Glede na zadnje analize se danes v svetu še vedno kar 80% novih video nadzornih sistemov zanaša na analogno tehnologijo ? prednost je zagotovo cenovna ugodnost, velika dolžina arhiva in enostavna uporaba. Uporabo analognih sistemov priporočamo za nadzor manjših prostorov oz. povsod tam, kjer ne potrebujemo podrobnosti, potreben pa je nadzor. V mesecu septembru 2013 ja bila predstavljena nova rešitev zajema slik, ki s pomočjo učinkovitega zajema in procesiranja signalov omogoča kar 1200 TVL ločljivosti oz. HD ločljivost 1280 x 960 točk. Če bo za omenjeno tehnologijo tudi ustrezna rešitev shranjevanja posnetkov, bo predstavljala resno konkurenco HD-SDI sistemom.

HD-SDI se na področju video nadzornih sistemov resneje uveljavlja zadnji dve leti. Omogoča prenos slik velike kakovosti (HD in Full HD) preko koaksialnega kabla.Ločljivost 1.3 in 2.0 milijona točk, ki jo tehnologija zagotavlja, se hkrati uveljavlja tudi kot standard za varnostne aplikacije. Po sami arhitekturi se sistem ne razlikuje bistveno od klasičnega analognega sistema ? vse operacije kompresije in shranjevanja izvaja digitalni snemalnik, zato je upravljanje s sistemom izredno enostavno. Primerna je tudi za menjavo starih analognih sistemov, saj lahko uporabimo večji del obstoječega ožičenja analognega sistema. Cene opreme so se v zadnjem letu praktično razpolovile in so konkurenčne IP megapixel sistemom.

IP tehnologija je bila pred desetimi leti mišljena kot bliskovit trend, ki bo v trenutku zamenjal analogne sisteme. V praksi se vse stvari dogajajo precej počasneje in danes se IP megapixel kamere pojavljajo v približno 15% video nadzornih sistemov. Trend uporabe je naraščajoč, k temu so seveda prispevale tudi bistveno nižje cene. Tudi na tem področju je največ varnostnih sistemov zasnovanih na ločljivosti 1.3 in 2.0 milijona točk, saj predstavlja najboljši kompromis med ločljivostjo in dolžino arhiva. Sistem sestavljajo mrežne kamere in mrežni snemalnik, povezuje jih UTP ožičenje, samo konfiguriranje in upravljanje sistema je zahtevnejše kot pri analogni in HD-SDI tehnologiji.

Katero tehnologijo torej izbrati in kako zasnovati kakovosten in učinkovit sistem?

Pred nakupom se vedno vprašajte: katere informacije so za vas pomembne, kaj želite videti, kaj shranjevati in koliko ste pripravljeni za to plačati. V primeru video nadzora stanovanjske hiše se je potrebno zavedati, da je to verjetno investicija, ki se ne bo nikoli povrnila. Nekaj predstavlja preventivni ukrep ? kamere na objektu, ki lahko odvrnejo vlomilca, vendar so zajete informacije verjetno precej nepomembne. Video nadzor učinkovito opravlja svojo vlogo takrat, ko se nakaj dogaja in so te informacije za nas pomembne. V primeru stanovanjske hiše je to bolj video verifikacija ob proženem alarmnem sistemu kot pa zajem vsakodnevnaga dogajanja (prihod poštarja…). Povsem drugo vlogo pa ima video nadzor v primeru poslovnih aplikacij, ko je vsaka zajeta informacija pomembna. (Mobicom, novice jesen 2013)

Zakon o varovanju osebnih podatkov: ZVOP-1-UPB-1