Obiščite nas na:

Poznate številko 116 000?

Poznate številko 116 000?
116bannerlogo-31

Kaj je številka 116 000?

Leta 2007 je Evropska komisija rezervirala skupno dežurno telefonsko številko 116 000 za prijavo pogrešanih otrok (IP/07/188) iz celotne EU. Povsod v Evropi lahko na omenjeno številko pokličejo tisti, ki imajo podatke ali vprašanja o pogrešanih otrocih.

Številka 116 000 spada v nabor številk skrajšanega izbiranja 116QRT, ki so namenjene dostopu do družbeno koristnih vseevropskih telefonskih storitev. To so storitve, ki izpolnjujejo posebno družbeno potrebo, zlasti tiste, ki prispevajo k blaginji in varnosti državljanov, še posebej skupinam državljanov s posebnimi potrebami ali pa si državljani z njimi pomagajo v stiski in so po možnosti v pomoč obiskovalcem iz drugih držav, ki niso članice EU. S tem se omogoči dostop do nekaterih storitev z družbeno vrednostjo preko istih prepoznavnih številk v vseh državah članicah EU. S kombinacijo ?ista številka ? ista storitev? se zagotovi, da je določena storitev ne glede na to, v kateri državi članici se opravlja, vedno povezana z določeno številko v Skupnosti. Tako se zagotovijo storitve z vseevropskim značajem v korist evropskim državljanom, ki tako vedo, da lahko z isto številko dostopajo do storitev enake vrste v različnih državah članicah:

  • klici na številko 116 000 so za klicoče brezplačni;
  • storitev ?dežurni telefon za pogrešane otroke? je na voljo 24ur vse dni v tednu v vseh državah EU;
  • sprejem klicev s prijavami o pogrešanih otrocih in posredovanje le-teh policiji;
  • svetovanje in podpora osebam, odgovornim za pogrešane otroke;
  • podpora policijskim in kriminalističnim preiskavam.

Več pa na povezavi: http://www.116000.si/ in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-276_sl.pdf

 

banner21