Obiščite nas na:

Ožičenja-komunikacijske omare-sistemske sobe

Ožičenja-komunikacijske omare-sistemske sobe

prenos (2)Zanesljiva in zmogljiva strukturirana ožičenja so temelj vsakega informacijskega sistema. Ožičenja običajno gradimo in obnavljamo vsakih 15 let, zato je pomembno, da so zasnovana tako, da je možna dogradnja med večjo prenovo. Idealno je, če so ožičenja zgrajena v nadometnih parapetnih kanalih, na katere se direktno namešča oprema kanala, tako lahko z lahkoto dograjujemo omrežje. Če pa se ožičenje izvaja podometno je potrebno paziti na dovolj velike položene cevi, ustrezne krivine, prehode. Pomembna je tudi ozemljitev ožičenja, odmiki od električnih vodov in drugih motečih naprav, ter vsekakor izbira kabla.

Nekaj o iz Wikipedie: Cat. 1  Cat. 2  Cat. 3  Cat. 4  Cat. 5  Cat. 5e  Cat. 6  Cat.6a  Cat. 7  Optična omrežja, pa še PoE

Podjetje ODZIV izvaja kvalitetna strukturirana ožičenja že 20 let.

 

 

images (44)Komunikacijska omara odraža stanje IT omrežja. Pomembno je, da se zagotovi dovolj prostora za vse naprave, da je omogočen zadovoljiv odvod toplote, ki upočasnjuje delovanje in tudi skrajša življenjsko dobo naprav, hkrati pa nam omogoči hiter dostop do opreme v primeru intervencijskih posegov. V podjetju ODZIV dajemo velik poudarek na urejenosti komunikacijskih omar, naše izkušnje pa govorijo, da se da urejenost doseči tudi pri nekoliko starejših omarah. Povezovalne vrvice , t.i. Patch vrvice, različnih barv, pa so nam lahko v pomoč, da  naprave med seboj povežemo po različnih barvah in s tem zmanjšamo možnost neljubih dogodkov pri nameščanju in vzdrževanju IT opreme.

Oprema v komunikacijskih omarah proizvaja veliko toplote, zato je nujno potrebno zagotoviti pravilno hlajenje, kot tudi periodično čiščenje, saj se v njih običajno nabira prah, ki pa zmanjšuje tok zraka skozi ventilatorje.

Priporočamo in tudi izvajamo nadzor temperature v komunikacijskih omarah, ter požarno zaščito z samodejnimi gasilnimu sistemi Bonpet.

Podjetje ODZIV Vam uredi komunikacijsko omaro, izvede nadzor temperature in zagotovi učinkovito požarno zaščito.