Obiščite nas na:

O podjetju

ODZIV trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšano ime: ODZIV d.o.o.
Naslov: Prisoje 86, 2391 Prevalje, Slovenija
Matična številka: 5528089
Identifikacijska številka za DDV: SI41615140
TRR pri ABANKA VIPA: 05100 – 8010015630
Osnovni kapital: 9.220,00 EUR

Direktor: Igor Pungartnik
Telefon: + 386 2 8217200
Fax: + 386 2 8217202
GSM: + 386 41 619578
E-mail: igor@odziv.si

Igor Vcard

Računovodstvo: Tanja Pungartnik
Telefon: + 386 2 8217200
Fax: + 386 2 8217202
GSM: + 386 31 619578
E-mail: tanja@odziv.si

Tanja Vcard

Nalagam…