Obiščite nas na:

Gradnja optičnega omrežja

Gradnja optičnega omrežja

Novi Zakon o Elektronskih Komunikacijah (ZEKom-1, Ur.l.109/2012), ki je stopil v veljavo 15.1.2013, prinaša vrsto novosti, ki so v javnosti še nepoznane. V tem članku obravnavamo zakonske obveze investitorjev v gospodarsko javno infrastrukturo.

Novi ZEKom-1 je med drugim podrobneje določil obveze investitorjev v druge vrste gospodarske javne infrastrukture, da morajo namero o gradnji objaviti na spletnih straneh regulatorja (http://www.apek.si/pozivi-investitorjev ). Sama obveza po objavi sicer ni nova (je obstajala že v prejšnjem zakonu).

Je pa bistvena novost določilo, da morajo investitorji, ki infrastrukturo gradijo z javnimi sredstvi (pri nas se praktično vsa gospodarska javna infrastruktura gradi z javnimi sredstvi op.p.) v primeru, da se po objavi namere ne oglasi potencialni soinvestitor, ki bi sočasno gradil kabelsko kanalizacijo za telekomunikacije, sami položiti dovolj zmogljive dodatne cevi za ta namen.

Določilo je iz vidika razvoja telekomunikacijskih omrežij, predvsem na podeželju, izredno pomembno. Veliko večja je namreč verjetnost, da bodo podeželski prebivalci prišli do ustrezne širokopasovne povezljivosti, saj bo potrebno ob vsaki gradnji (ali večjem vzdrževanju) vodovodov, kanalizacij in podobnega, položiti tudi nove cevi za potrebe telekomunikacij. Zato je potrebno, da vsi občani obvestite svoje lokalne skupnosti, da se morajo teh določil držati, četudi to v začetni fazi pomeni nek (sicer relativno zelo majhen) dodaten strošek.

Navedene zahteve zakona se sicer še nezadovoljivo izvajajo, saj podzakonski akti, ki bodo opredelili, kakšna naj bo cevna kanalizacija, da se smatra kot ustrezna, še ni. Ovira pri izvajanju bo verjetno tudi dejstvo, da ZEKom-1 za lokalne skupnosti ne predvideva finančnih sankcij, če se tega določila ne držijo, kar pa seveda ne pomeni, da bi njihovo obnašanje v tej smeri ne bilo nezakonito. Če ne drugje, je spoštovanje vseh zakonov zahtevano pri izvajanju infrastrukturnih projektov z EU sredstvi, katerih se bo na področju vodovodne oskrbe v Sloveniji v naslednjih dveh letih izvedlo kar nekaj.

Zatorej, ne zamudite priložnosti, in povprašajte svojo lokalno skupnost, če se drži zakonskih določil ZEKom-a. S tem boste poskrbeli, da se vaše ceste ne bodo ponovno kopale zaradi telekomunikacij, predvsem pa si boste povečali možnost, da se tudi na podeželju zgradi nova, kvalitetna širokopasovna komunikacijska infrastruktura, ki je osnovni pogoj za današnje življenje.

 

Izsek iz določil ZEKom-1

10. člen (skupna gradnja)

(1) ?. Investitor v druge vrste gospodarske javne infrastrukture pa mora v enakem času kot investitor v komunikacijska omrežja sporočiti agenciji namero o načrtovani gradnji s pozivom investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje. ?

(4) Investitor v druge vrste gospodarske javne infrastrukture (kot so na primer prometna, energetska, komunalna in vodna infrastruktura) mora svoja omrežja načrtovati tako, da se v okviru tehničnih zmožnosti hkrati z njimi v skladu z izkazanim interesom po postopku iz prvega odstavka tega člena lahko gradita tudi elektronsko komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura.

(5) Kjer se gradnja komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture iz drugega odstavka prejšnjega člena ali druge gospodarske javne infrastrukture financira iz javnih sredstev, morajo investitorji pri gradnji te infrastrukture vanje položiti dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo, če glede na podatke evidence iz prvega odstavka 14. člena tega zakona na predvidenem območju gradnje še ne obstaja takšna kabelska kanalizacija in ne pridobi soinvestitorja iz prvega odstavka tega člena. Tako zgrajena kabelska kanalizacija mora biti pod enakimi pogoji na voljo vsem fizičnim ali pravnim osebam, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo.

Vir: Revija Računalniške novice